Iedere makelaar in assurantiën die de titel registermakelaar in assurantiën (RMiA) draagt, heeft zich bewezen in zijn gedrag en vakbekwaamheid op een niveau dat ver boven de wettelijke eisen ligt.

De RMiA gaat verder met betrekking tot kennis, kwaliteit en deskundigheid. Naast dat de RMiA moet voldoen aan scherpe voorwaarden, zal hij beslist waarde hechten aan professionaliteit, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid, en daarnaar handelen.

De RMiA is niet alleen een adviseur voor zijn consumenten, maar ook zakenpartner en gesprekspartner als het aankomt op op het adviesproces, de analyse, het afsluiten van de verzekering en het afwikkelen van schadeclaims.

Waarom een erkenningsregeling?
De consument is door deze erkenningsregeling verzekerd van een dienstverlener die bovengemiddelde kwaliteit en deskundigheid levert. De deskundigheids-, betrouwbaarheids-, en integriteitseisen zijn toegesneden op de alledaagse praktijk van financieel- en verzekeringsadviseurs en de belangen van degene die advies inwint. Er zijn ruim tweehonderd personen ingeschreven in deze erkenningsregeling.

Wanneer is iemand RMiA?
Voordat een makelaar in assurantiën de titel RMiA mag dragen, moet hij minimaal drie jaar werkervaring hebben, goed opgeleid zijn en bekend staan als een betrouwbaar persoon die zijn klanten een goede ervaring meegeeft.

Zijn kennis en deskundigheid wordt continu getoetst. Het bedrijf waar de adviseur werkt, moet ook voldoen aan de voorwaarden van de RMiA. Dit betekent dat het kantoor moet beschikken over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten, over een meer dan adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikt en aangesloten zijn bij het klachteninstituut Kifid.

De RMiA onderhoudt zijn kennis uiteraard volgens de wettelijke verplichte educatie, maar hij kiest ervoor om verder te gaan. De RMiA gaat jaarlijks naar bijeenkomsten en congressen over actuele thema’s om zijn kennis en kunde up-to-date te houden die in het kader van zijn registratie verplicht zijn.

Ontstaan van het RMiA
Vanaf 1 januari 2001 is de wettelijke erkenning en bescherming van de titel ‘makelaar in assurantiën’ komen te vervallen. De overheid heeft deze beschermde titels afgeschaft omdat een wettelijke titel en het afleggen van een eed geen blijvende garantie bieden voor deskundigheid.

Stichting Assurantie Registratie (SAR) heeft in 2002 samen met onder andere de organisaties NVA en Adfiz een erkenningsregeling opgezet voor registeradviseurs in assurantiën. Er zijn ruim tweehonderd personen ingeschreven in deze erkenningsregeling.