Een Registermakelaar in Assurantiën (RMiA) helpt ondernemers de (operationele) risico's binnen hun onderneming inzichtelijk te krijgen en passende maatregelen te treffen om deze te beheersen. Risico's dienen zoveel mogelijk vermeden te worden, maar mogen een ondernemer niet beperken in de commerciële doelstellingen en innovatiekracht. Maar een ondernemer wil wel graag inzicht in risico's die hij zelf niet kan dragen. Uitsluiten van risico's is onmogelijk, het inzichtelijk en beheersbaar maken is de uitdaging!