Mondelinge Test

Het Assurantie A-diploma vormt de basis voor de erkenningsregeling RMiA. De Mondelinge Test is een assessment waarin een kandidaat aantoont dat hij een onafhankelijk, vakbekwaam en integer behartiger van de belangen van zijn/haar klant is. Dit geldt zowel voor het adviesproces als voor de risicoanalyse, het verzekeringsprogramma en de afwikkeling van eventuele schadeclaims.